sena privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Galioja nuo: [2017-01-16]
 

PasirinkSparnus.lt (UAB "Meganora", reg. Nr. 126276715, adresas: Laisvės pr. 125, LT-06118 Vilnius) supranta privatumo svarbą mūsų klientams, todėl norime aiškiai nustatyti, kokiu būdu mes renkame, naudojame, teikiame, perduodame ir saugome jūsų asmens duomenis.

 

Pagal Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2017-03-03 parengtą  raštą Nr. 2R- 1449 (9.1-1.) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nusprendė UAB "Meganora" įregistruoti Asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir suteikti duomenų valdytojo identifikacinį kodą P7613.

 

PasirinkSparnus.lt įsipareigoja užtikrinti klientų privatumą, todėl įdiegė procedūrines ir fizines priemones jūsų asmens duomenims apsaugoti. Mes laikomės ES duomenų apsaugos direktyvos bei siekiame nuolat užtikrinti aukšto lygio asmens duomenų tvarkymo praktiką.

 

Privatumo politikoje paaiškinta mūsų praktika asmens duomenų tvarkymo srityje. Politika galioja PasirinkSparnus.lt svetainėje, kurioje įdiegti: elektroninė prekyba, kurioje pirkėjai galima įsigyti keliones ar atskiras turizmo paslaugas, kelionių katalogai, paieškos sistema, įvairūs apsipirkimo internetu variantai bei visas su tuo susijęs turinys ir medžiaga (toliau – „E. prekyvietė“, mūsų „Paslaugos“). Kad galėtume atlikti tam tikras duomenų tvarkymo funkcijas, prašysime jūsų papildomo sutikimo.

Prašome atkreipti dėmesį, kad Politika taikoma nepriklausomai nuo to, kokiu įrenginiu naudojatės prisijungimui prie E. prekyvietės – kompiuteriu, mobiliuoju telefonu, planšete ar kitu įrenginiu.

 

Turite įdėmiai perskaityti Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą, kai naudojatės E. prekyviete, jūs patvirtinate, kad sutinkate su Privatumo politikoje išdėstyta praktika. Jeigu su Privatumo politikoje aprašyta praktika nesutinkate, neturėtumėte naudotis E. prekyviete.

 

Be to, turėtumėte reguliariai domėtis Politikos atnaujinimais. Jeigu mums atnaujinus Politiką jūs toliau naudojatės E. prekyviete, tai reiškia, kad sutinkate su atnaujinime nurodyta nauja praktika; apie mūsų nuomone svarbius pakeitimus mes taip pat galime pranešti atskiru pranešimu. Galiojanti Politikos versija visada skelbiama E. prekyvietės tinklalapyje. Norėdami sužinoti paskutinio Politikos atnaujinimo datą, patikrinkite „galioja nuo“ datą Politikos teksto viršuje.


1. Kokią informaciją apie jus renkame?

Tiesiogiai iš jūsų gautą informaciją. Kai kurių E. prekyvietės Paslaugų gavimo metu galite pateikti mums informaciją tiesiogiai. Pavyzdžiui:

 • Norint užsisakyti naujienlaiškį, prašome pateikti vardą bei el. pašto adresą.
 • Jei pageidaujate gauti individualų kelionės pasiūlymą, jo parengimui prašome pateikti Vardą, Pavardę, el. pašto adresą, telefoną bei kitą informaciją, kuri yra aktuali pasiūlymo parengimui.
 • Jums pateikus pirkimo užsakymą E. prekyvietėje, užsakymui vykdyti galime prašyti nurodyti jūsų vardą, pavardę, kontaktinę bei kitą informaciją.

 

Informacija apie jūsų naudojimąsi E. prekyviete. Be jūsų tiesiogiai teikiamos informacijos, mes galime rinkti informaciją apie jūsų naudojimąsi E. prekyviete jūsų įrenginio programinės įrangos ir kitų priemonių pagalba. Pavyzdžiui, galime rinkti:

 • Informaciją apie prisijungimo sesijas: pvz., naudojimosi E. prekyviete laikas ir trukmė.
 • Kitą informaciją apie jūsų naudojimąsi E. prekyviete, pvz., apie jūsų naudojamas programėles, lankomus tinklalapius, ryšį su per E. prekyvietę prieinamu turiniu.
 • Kita mūsų renkama informacija. Mes taip pat galime rinkti kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį arba jūsų naudojimąsi E. prekyviete – šios informacijos rinkimo būdai nurodomi rinkimo momentu arba kitais būdais, gavus jūsų sutikimą.

Galite nuspręsti neteikti mums tam tikros asmeninės informacijos, tačiau dėl tokio sprendimo galbūt negalėsite naudotis kai kuriomis Paslaugomis.


2. Kaip mes naudojame jūsų informaciją?

Mes galime naudoti apie jus surinktą informaciją šiems tikslams:

 • įregistruoti jus kaip naujienlaiškio prenumeratorių;
 • suteikti jūsų užsakomas paslaugas;
 • rodyti suasmenintą turinį ir teikti individualizuotas paslaugas remiantis jūsų ankstesniais veiksmais E. prekyvietėje;
 • reklamai, pvz., rodyti suasmenintus skelbimus;
 • suprasti, kaip žmonės naudoja E. prekyvietę, kad galėtume gerinti Paslaugų kokybę ir pasiūlyti naujų paslaugų pasiūlą;
 • vykdyti konkursus ir akcijas;
 • padėti jums, gavus jūsų prašymą dėl papildomos informacijos ar kitą užklausą;
 • informuoti jus apie Paslaugų pakeitimus;
 • ir kitais būdais, gavus jūsų sutikimą.

 

3. Kam mes perduodame jūsų informaciją?

Mes neatskleisime ir neteiksime jūsų asmeninės informacijos tretiesiems asmenims jų nepriklausomiems rinkodaros ar verslo tikslais, negavę jūsų sutikimo. Tačiau mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją šiems subjektams:

 • Paslaugų teikėjams. Mes galime pateikti jūsų asmeninę informaciją bendrovėms, teikiančioms turizmo paslaugas ar kitiems kelionių organizatoriams, kuriuos atstovaujame.
 • Kitiems asmenims, kai tai būtina pagal įstatymą arba norint užtikrinti E. prekyvietės apsaugą. Tai atvejai, kai galime būti priversti pateikti jūsų asmeninę informaciją kitiems asmenims, siekdami:
 • įvykdyti taikomus įstatymus arba privalomą teisinį nurodymą (pvz., teismo įsakymą);
 • patikrinti naudojimosi E. prekyviete politikos vykdymą arba priversti laikytis naudojimosi E. prekyviete politikos; 
 • apsaugoti verslo partnerių ar klientų teises, su nuosavybe susijusius interesus arba saugumą.
 • Kitiems asmenims, gavus jūsų sutikimą arba nurodymą. Be Politikoje aprašytų informacijos pateikimo atvejų, mes galime teikti informaciją apie jus tretiesiems asmenims, tačiau su sąlyga, kad visais atvejais prieš tai gavome jūsų sutikimą arba reikalavimą dėl tokio informacijos pateikimo.

 

4. Kaip mes užtikriname jūsų informacijos apsaugą?

Mes numatėme pagrįstas fizines ir technines priemones mūsų renkamai, su E. prekyvietės valdymu susijusiai informacijai apsaugoti, ir reguliariai šias priemones peržiūrime. Mes griežtai laikomės saugumo procedūrų, taikomų klientų informacijos saugojimui ir pateikimui.

 

Pirmiau išvardytų priemonių ir procedūrų tikslas – imtis tinkamų saugumo priemonių siekiant užkirsti kelią neteisėtam priėjimui prie jūsų asmens duomenų ir jų pakeitimui, atskleidimui ir (arba) sunaikinimui. Tačiau informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes darysime viską jūsų asmens duomenims apsaugoti, mes negalime garantuoti jūsų duomenų saugumo juos siunčiant į E. prekyvietės svetainę.

 

Jeigu pasirinkote (arba mes atsiuntėme jums) slaptažodį, kurio pagalba galite prisijungti prie tam tikrų E. prekyvietės svetainės puslapių, privalote užtikrinti slaptažodžio konfidencialumą.

 

E. prekyvietėje atitinkamu metu gali būti pateiktos nuorodos į mūsų partnerių, reklamos kūrėjų ir grupės bendrovių svetaines. Jeigu jūs apsilankysite tokiose svetainėse, prašome prisiminti, kad tokiose svetainėse galioja kitokios privatumo politikos, už kurias mes neprisiimame jokios atsakomybės. Prašome susipažinti su tokiomis politikomis prieš pateikdami asmens duomenis tokiose svetainėse.

 

5. Sutikimas dėl duomenų perdavimo į kitas valstybes

Naudodamiesi E. prekyviete, sutinkate, kad jūsų asmeninė informacija būtų renkama, perduodama, saugoma ir tvarkoma už jūsų valstybės ribų šios Politikos nustatytais būdais. Prašome atkreipti dėmesį, kad duomenų apsaugos ir kiti šalies, į kurias jūsų asmeninė informacija gali būti perduota, įstatymai gali būti ne tokie išsamūs, kaip jūsų šalies įstatymai.

 

6. Priėjimas prie jūsų informacijos

Pagal kai kurių jurisdikcijų įstatymus, galite turėti teisę reikalauti duomenų apie mūsų renkamą informaciją ir ištaisyti tokios informacijos netikslumus. Tai nepaveikia jokių kitų įstatymo numatytų naudotojo teisių. Norėdami pateikti prašymą prieiti prie jūsų informacijos, prašome susisiekti su mumis kaip nurodyta toliau.

 

Mes norime užtikrinti, kad mūsų turima jūsų asmeninė informacija būtų visada teisinga, aktuali ir neviršytų apimties, reikalingos konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui. Todėl, pasikeitus jūsų asmeninei informacijai arba jeigu nebenorite gauti pranešimų iš mūsų, prašome pranešti mums apie tai, ir mes atitinkamai pakoreguosime, atnaujinsime arba ištrinsime jūsų asmens duomenis.

 

7. Duomenų saugojimas

Mes imamės pagrįstų veiksmų užtikrinti, kad informacija apie jus būtų saugoma tik laikotarpiu, kurio reikia atitinkamiems tikslams, kuriems ji buvo renkama, arba kaip to reikalauja taikomi įstatymai.

 

8. Slapukai (cookies), sekikliai (beacons) ir panašios technologijos

Mes ir tam tikri už mūsų Paslaugų veikimą atsakingi tretieji asmenys galime tam tikrose E. prekyvietės vietose naudoti slapukus, sekiklius ir kitas technologijas.

 

Slapukai. Slapukai – tai nedideli duomenų failai, kuriuos siunčia tinklo tarnybinė stotis į naršyklę ir kurie saugo informaciją jūsų kompiuteryje, televizoriuje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje lankantis atitinkamoje svetainėje. Slapukai padeda į jūsų įrenginį juos įrašiusiam subjektui atpažinti jus skirtingose svetainėse, paslaugose, įrenginiuose ir (arba) naršymo sesijose. Slapukai turi daugybę naudingų privalumų, pavyzdžiui:

 

 • Slapukai gali prisiminti jūsų prisijungimo duomenis, todėl jums nereikės jų įvedinėti kiekvieną kartą jungiantis prie paslaugos.
 • Slapukai gali padėti mums ir tretiesiems asmenims suprasti, kokios E. prekyvietės dalys yra populiariausios, nes jie padeda mums nustatyti, kokiuose puslapiuose lankytojai lankosi, kuriomis funkcijomis naudojasi ir kiek laiko skiria konkretiems puslapiams ar funkcijoms. Išanalizavę šią informaciją, galime geriau pritaikyti E. prekyvietę prie konkrečių poreikių ir atsižvelgti į naudotojų lūkesčius.
 • Slapukai padeda mums ir tretiesiems asmenims pateikti jums atitinkamą turinį ir reklamą, nes renka informaciją apie jūsų naudojimąsi E. prekyviete bei kitomis svetainėmis ir programėlėmis.


Kai naudojatės naršykle priėjimui prie E. prekyvietės, galite nustatyti, kad naršyklė priimtų visus slapukus, nepriimtų jokių slapukų arba praneštų jums apie kiekvieną siunčiamą slapuką. Naršyklės skiriasi, todėl, norėdami sužinoti apie tai, kaip keisti parinktis dėl slapukų, susipažinkite su savo naršyklės „Pagalbos“ meniu. Jūsų įrenginio operacinė sistema gali turėti papildomų kontrolės priemonių slapukams.

 

Jūs galite atsisakyti priimti slapukus savo naršyklėje, aktyvuodami atitinkamus nustatymus. Tačiau prašome atkreipti dėmesį, kad kai kurios Paslaugos veikia tik su slapukais ir kad jums atsisakius priimti slapukus negalėsite naudotis tokiomis paslaugomis arba jų dalimis.

 

 

Kontaktinė informacija

Jeigu turite klausimų dėl šios Politikos, E. prekyvietės veikimo arba lankymosi mūsų svetainėse, prašome susisiekti su mumis el. paštu rimantas[eta]pasirinksparnus.lt

Jeigu rasite bilietą pigiau, mes Jums grąžinsime skirtumą!
Jūsų patogumui paruošėme aviabilietų įsigijimo gidą su naudingais patarimais
Ieškote kelionės 6-iems ar daugiau? Susisiekite geresnių sąlygų aptarimui!